VYČISTÍM VŠE

Úklid

Ceník

Součástí ceny za práci jsou čistící a úklidové přípravky, používáme naše technická zařízení pro čištění a profesionální úklid. Cena je stanovena individuálně podle rozsahu a charakteru prováděných prací.

Pracovník včetně základní úklidové techniky ....................... od 180,-Kč/1h

Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činí 15% pro domácnosti a 21% pro firmy.